POSADA EN MARXA

Un cop feta la instal·lació, ens fem càrrec de tramitar la Posada en Marxa Oficial de l'aparell i la garantia.

En aquest punt, revisem tots els components de la instal·lació (vasos d'expansió, aparells de seguretat, regulació, ...) i comprovem que estiguin instal·lats correctament, ajustem l'aparell a les necessitats de cada usuari, expliquem el funcionament i resolem qualsevol dubte que pugui sorgir al llarg de la visita.

Es recomana a l'usuari realitzar el manteniment/revisió amb el SERVEI TÈCNIC OFICIAL.