MANTENIMENT

Oferim un servei de manteniment de forma anual o biennal. Les marques i nosaltres recomanem fer-lo cada any per tal de poder assegurar el correcte funcionament de la caldera i els components de la instal·lació, per augmentar la seva eficiència i reduir el consum. Tot i això, sempre ens adaptem a les necessitats del client, ja que no és el mateix el treball d'una caldera en una casa on viuen 2 persones que la feina d'una altra on en visquin 5, per exemple.

MÉS DE 2500 CLIENTS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA JA CONFIEN AMB EL NOSTRE SERVEI DE MANTENIMENT!

 

CALDERES DE GAS, GASOIL I BIOMASSA:

Realitzem un manteniment complet de la caldera i també de tots els components de la instal·lació:

 •      Regulació electrònica
 •      Acumuladors d'aigua
 •      Vasos d'expansió
 •      Reguladors/limitadors de gas
 •      Instal·lació de gasoil
 •      Filtres

 

DESCALCIFICADORS:

Es revisen els principals components de l'aparell i es comprova que funcioni correctament:

 •     Anàlisi de la duresa (calç) de l'aigua abans i després d'entrar a l'aparell
 •    Comprovació del correcte funcionament de: cabalímetre, rotor, by-pass, consum de sal, ...
 •     Entrega de sal el dia de la revisió (si el client ho demana)
 •     Comprovació dels filtres

 

INSTAL·LACIONS SOLARS:

Comprovem tota la instal·lació solar i els seus components:

 •      Regulació electrònica
 •      Vasos d'expansió
 •      Acumulador d'aigua
 •      Lectures de les sondes de temperatura
 •      Seguretats

 

AQUESTS MANTENIMENTS SÓN CORRECTIUS, PREVENTIUS i PREDICTIUS. És a dir, si veiem que un component està al final de la seva vida útil, procedim a reparar-lo o substituir-lo. Això suposa un estalvi de cara al client, ja que d'aquesta manera no hi ha el cost d'una segona visita quan la peça acaba fallant.